Information

Lovely Days är Fryshusets lovverksamhet under alla skollov.

För att få delta i Lovely Days verksamhet måste du vara i målgruppen som är unga mellan 10-20 år.

Lovely Days ansvarar inte för resa till och från Fryshuset.

Lovely Days ansvarar inte för värdesaker du har med dig.